Uzneseniu Krajského súdu v Bratislave - 02.08.2010