Uznesenie Krajského súdu v Bratislave - 25.04.2008