Uznesenie Krajského súdu v Bratislave - 23.10.2003