Uznesenie Najvyššieho súdu Slovenskej republiky - 28.11.2011