Uznesenie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 27.02.2013, v ktorom pripúšťa vedľajšie účastníctvo