Uznesenie Krajského súdu v Bratislave z 27.2.2013/A, v ktorom pripúša zmenu petitu