Postúpenie sťažnosti z MF SR na VÚB a.s. - 23.01.2001