VÚB a.s. pre MF SR reakcia na postúpenie sťažnosti zo dňa 23.01.2001- 02.03.2001