Oznámenie VÚB a.s. o postúpení sťažnosti pre D. Tomku - 02.03.2001