Sťažnosť odpoveď Krajský súd v Bratislave - 16.03.2007