Odpoveď na sťažnosť prezidentovi VÚB a.s. - 09.02.2000