NBS - prešetrenie sťažnosti D. Tomku pre VÚB a.s. - 10.03.2000