Žiadosť o spoluprácu pri vybavovaní sťažnosti - 29.04.2009