Ospravedlňujem sa čitateľom, že tento dokument sa tu nenachádza. Zásluhou VÚB a.s. som bezdomovcom a svoje osobné veci mám uložené na šiestich rôznych miestach. Mnoho dokumentov sa mi stratilo. V prípade, že tento dokument sa nájde bude samozrejme okamžite zverejnený na tomto mieste. Niet pochýb, že takýto dokument existuje, hovorí sa o ňom v žalobe z 11.12.1997 a zmieňuje sa o ňom aj Ing. Lešo vo svojej "slávnej" odpovedi zo 6.11.1997, aj keď tam uvádza nesprávny dátum 5.11.1997. V skutočnosti žiadosť bola podaná naozaj 4.11.1997.