Polícia preveruje Bubeníkovej príjmy. Odhalila podivnú výhru. - 23.04.2012
Bubeníková mala vyhrať pol milióna eur. Vraj len chránila rodinu. - 04.04.2012
Najbezpečnejšia banka roka - 26.08.2011
Na bilbordoch sú hneď dve banky roka, registrovanú známku má iba VÚB - 05.02.2012
Spis Gorila - 28.01.2012
Slováci platia štátu za potraviny najviac po Dánoch - TVnoviny.sk 23.01.2012
Gorila zlomila Bubeníkovej väz - Aktuálne.sk 11.01.2012
FNM už vyplatil schránkovej firme Vansa 1,1 milióna - Aktuálne.sk 11.08.2011
CASE OF TOMKO v. Slovakia - 28.06.2011
Výzva na jednanie - odpoveď - 20.06.2001
Žiadosť o zaujatie stanoviska - 21.06.2001
List Ing. Ladislavovi Vaškovičovi Csc. - 09.07.2001
List gen. riad. IntesaBci Lino Benassimu - 09.07.2001
Návrh na vydanie predbežného opatrenia vo veci zdržania sa neoprávneného zásahu do dobrej povesti právnickej osoby  - 20.07.2001
List JUDr. R. Staškovi od JUDr. D. Šulejovej - 30.07.2001
List Ing. Vaškovičovi na vedomie Ing. Lešovi  - 10.08.2001
List Ing. Vaškovičovi - 10.08.2001
List gen. riad. IntesaBci Lino Benassimu - 10.08.2001
Návrh na vydanie predbežného opatrenia vo veci zdržania sa neoprávneného zásahu do dobrej povesti právnickej osoby - rozšírenie petitu návrhu  - 14.08.2001
Uznesenie - 15.08.2001
Uznesenie - 16.08.2001
List B. Schmognerovej - 21.08.2001
Urgencia  - 22.08.2001
List JUDr. D. Šulejovej - 22.08.2001
List D. Tomku všetkým bank. inštitúciám na Slovensku - 22.08.2001
Podnet na preverenie zákonnosti postupu VUB a.s., pri vydávabí daňových dokladov - 04.09.2001
Odvolanie proti uzneseniu Okresného súdu Košice II - 28.08.2001
Odpoveď prokuratúry - 21.09.2001  
List JUDr. Šulejovej advokátovi JUDr. Staškovi - 14.11.2001
Výzva Okresného súdu Košice I JUDr. Šulejovej - 17.12.2001
JUDr. Šulejová opäť napáda miestnu príslušnosť súdu - 07.01.2002
Pokuta JUDr. Šulejovej - 24.01.2002
Odvolanie JUDr. Šulejovej proti pokute - 14. 02.2002
Zrušenie pokuty pre JUDr. Šulejovú22.04. 2002
Čestné vyhlásenia papalášov vlády o nečestnom predaji škandálnej VÚB - 24.02.2014