Zákon o účtovníctve 431/2002  
Zákon o účtovníctve 563/1991
Usmerňovanie platieb zo zahraničia - VÚB a.s. 1996
Usmerňovanie platieb zo zahraničia - VÚB a.s. 2000
Jednotné pravidlá pre inkasá - 1997
Obchodné podmienky VÚB a.s. - 01.01.1997  
Obchodné podmienky VÚB a.s. - 01.01.2000