Vyjadrenie žalovanej strany - 28.06.2010  
Výpisy z účtu - 1997  
Zmluva o bežnom účte - 20.10.1997
Platobný príkaz (kópia pre pobočku) - 20.10.1997
Zoznam korešpondenčných bánk - 20.10.1997
Platobný príkaz (kópia pre klienta) - 20.10.1997
Debetné avízo - 21.10.1997
Žiadosť o prešetrenie platby - 29.10.1997
SWIFT - 31.10.1997
SWIFT (preklad anglického originálu ) - 31.10.1997
Sťažnosť na VÚB a.s. Košice - vidiek - 31.10.1997
Debetné avízo - 04.11.1997
Stanovisko VÚB a.s. k sťažnosti 31.10.1997 - 06.11.1997
Debetné avízo - 18.11.1997
Uplatnenie náhrady škody - 03.12.1997
Žaloba o náhradu škody - 11.12.1997
Upresnenie návrhu - 09.01.1998
Platobný rozkaz - 19.01.1998
Odpor k platobnému rozkazu 19.01.1998 - 05.02.1998
Vyjadrenie k odporu - 17.02.1998
Návrh na prikázanie veci inému súdu z dôvodu vhodnosti, navrhovateľ VÚB a.s. - 06.07.1998
Oslovenie prezidenta VÚB a.s Ing. Gabriela - 13.07.1998
Vyjadrenie k návrku žalovaného na prikázanie veci inému súdu - 30.07.1998
Odpoveď na list zo dňa 15.07.1998 - 31.07.1998
Uznesenie Najvyššieho súdu SR - 08.12.1998
Oslovenie prezidenta VÚB a.s Ing. Vaškoviča - 22.12.1998
Vyjadrenie k stanovisku žalovanej strany - 23.06.1999
Zaslanie stanoviska - 06.09.1999
List prezidentovi VÚB a.s. Ing. Vaškovičovi - 05.05.2000
Odvolanie VÚB a.s. proti rozsudku zo dňa 27.03.2000 - 23.05.2000
Vyjadrenie k odvolaniu VÚB a.s. - 05.06.2000
Dovolanie žalovaného proti rozsudku KS SR zo dňa 02.02.2001 - 28.03.2001
Vyjadrenie k dovolaniu a zaslanie plnej moci - 23.04.2001
Plnomocenstvo - 03.07.2001
List generálnemu riaditeľovi VÚB - 09.07.2001
Uznesenie - 15.08.2001
Uznesenie - 16.08.2001
Vyjadrenie okresnej prokuratúry - 12.09.2001  
Námietka miestnej nepríslušnosti súdu - 17.09.2001  
Oznámenie ministerstva financií - 12.11.2001  
Výzva právnemu zástupcovi - 14.11.2001  
Oznámenie o postúpení podania - 19.11.2001
Upresnenie označenia žalovaného - 19.11.2001
List generálnemu riaditeľovi VÚB - 28.11.2001
Vyjadrenie a zaslanie listín - 17.01.2002
Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb - 16.02.2002
Vyjadrenie k žalobe - 04.03.2002
Postúpenie spisu- 04.06.2002
Stanovisko NBS - 25.07.2002
Uznesenie - 16.08.2002
List generálnemu riaditeľovi VÚB - 10.09.2002
Žaloba o vydanie daňových dokladov. Bezdôvodné obohatenie sa VÚB - 26.09.2002
Oznámenie pre D. Tomka z DR SR - 04.10.2002
Oznámenie pre D. Tomka z Daňového úradu Košice II - 08.10.2002
Stanovisko k žiadosti - 09.12.2002
Žaloba o oslobodenie platenia daní, úrokov z omeškania platenia daní a pokút za neúplnú daňovú dokumentáciu - 03.01.2003
Uznesenie - 01.07.2003
Odvolanie - 21.07.2003
Plnomocenstvo - 16.02.2004
Uznesenie - 01.03.2004
Odstúpenie oznámenia - Upovedomenia - 13.09.2004
Complaint about VUB- 10.03.2004
Späťvzatie návrhu- 08.09.2004
Vyjadrenie krajskej prokuratúry - 08.10.2004
Oznámenie - 26.10.2004
Odvolanie proti časti Uznesenia Okresného súdu Košice II - 22.03.2005
Tr. oznámenie Dušana Tomka na VÚB, a.s. - opätovná urgencia - 04.04.2005
Uznesenie - 11.04.2005
Oznámenie Banca Intesa - 09.05.2005
First Open Letter to Corrado Passera - 25.05.2005
Anglický preklad listu zaslaného do Banca Intesa - 25.05.2005
Upovedomenie - 10.06.2005
Tr. oznámenie Dušana Tomka na VÚB, a.s. - odpoveď - 06.07.2005
Plnomocenstvo - 07.07.2005
Uznesenie - 31.08.2005
Oznamenie - 06.09.2005
Vyjadrenie odporcu k žalovanému návrhu k sp. zn. 29 Cb/26/2003 - 21.08.2006
Informácia - 20.01.2009
Návrh na vyslovenie neprípustnosti vedľajšieho účastníctva vo veci - 27.07.2009
Protokol z 1. zasadnutia Krajského súdu v Bratislave - 12.11.2009
Protokol z 2. zasadnutia Krajského súdu v Bratislave - 01.04.2010
Uznesenie Krajského súdu v Bratislave - 09.06.2010  
Potvrdenie z VÚB - 29.09.2005  
Protokol zo zasadnutia Krajského súdu v Bratislave - 27.02.2013  
Opätovné vysvelenie predmetu žaloby zhumpľovanému Krajskému súdu v Bratislave - 07.02.2014