Sťažnosť na VÚB a.s. pre MF SR - 04.11.1998
Odpoveď Ministersrva financií SR - 25.11.1998
Sťažnosť prezidentovi VÚB a.s. - 27.01.2000
Sťažnosť na VÚB a.s. pre NBS - 27.01.2000
Odpoveď NBS pre D. Tomku - 01.02.2000
Odpoveď NBS pre VÚB a.s. - 01.02.2000
Odpoveď na sťažnosť prezidentovi VÚB a.s. - 09.02.2000
Žiadosť - 28.02.2000  
Odpoveď VÚB a.s. pre p. Tomku - 07.03.2000
NBS - prešetrenie sťažnosti D. Tomku pre VÚB a.s. - 10.03.2000
Potvrdenie zaslania listu NBS VÚB a.s. od VÚB a.s. - 15.03.2000
Odpoveď na sťažnosť - 21.03.2000  
Sťažnosť D. Tomku pre MF SR - 19.12.2000  
Odpoveď  NBS pre D. Tomku - 05.01.2001  
Oznámenie MF SR pre D. Tomku - 15.01.2001  
Postúpenie sťažnosti z MF SR na VÚB a.s. - 23.01.2001  
VÚB a.s. pre MF SR reakcia na postúpenie sťažnosti zo dňa 23.01.2001- 02.03.2001  
Oznámenie MF SR - 02.03.2001  
Oznámenie VÚB a.s. o postúpení sťažnosti pre D. Tomku - 02.03.2001
Oznámenie JUDr. Šulejovej - 30.07.2001  
Odpoveď GP SR na sťažnosť - 05.10.2001
Stanovisko k podaniu - 11.10.2001
Sťažnosť - 06.11.2001
Oznámenie Gruppo IntesaBci - 29.05.2002  
Oznámenie Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky - 14.08.2002
List Daňovému riaditeľstvu SR - 03.09.2002  
Sťažnosť na nečinnosť Daňového riaditeľstva SR - 10.03.2004  
Sťažnosť proti Uzneseniu - 20.04.2004  
Sťažnosť Česká pošta - 19.02.2007  
Oslobodenie od súdneho poplatku - 28.02.2007  
Sťažnosť odpoveď Krajský súd v Bratislave - 16.03.2007  
Prepis rozhovorov z rádia Východ  
MF - Oznámenie o vybavení sťažností - 16.06.2009  
DR - Oznámenie o vybavení sťažností - 16.06.2009  
Postúpenie sťažnosti - 10.08.2009  
Postúpenie sťažnosti - 06.10.2009  
Zaslanie stanoviska - 20.10.2009  
Ústavná sťažnosť - 07.04.2014