Žiadosť o zaslanie daňových dokladov - 06.04.2001
Žiadosť na VÚB - 06.04.2001
Vyjadrenie VÚB - 10.04.2001
Žiadosť o dotlač výpisov oznámenie - 20.04.2001
Žiadosť o zaslanie daňových dokladov - 09.05.2001
Zaslanie požadovaných dokladov - 10.05.2001
Žiadosť o oznámenie - 30.05.2001  
Žiadosť o zaujatie stanoviska - 21.06.2001
Žiadosť na Daňový úrad Košice II - 03.10.2002
Žiadosť na Daňové riaditeľstvo SR - 22.10.2002  
Žiadosť o doplnenie podania - 22.03.2004  
Žiadosť o zaslanie informácie - 10.11.2008  
Žiadosť o spoluprácu pri vybavovaní sťažnosti - 29.04.2009  
Žiadosť o spoluprácu Daňové riaditeľstvo SR - 13.05.2009  
Žiadosť o zaslanie informácie - 15.07.2009  
Odpoveď DRSR: Sprístupnenie informácie v zmysle..... - 1.12.2009  
MFSR: Odpoveď na žiadosť - 17.12.2009  
List Ing. Beáty Uhrínovej zo dňa - 04.01.2010
List Ing. Tatiany Schnorerovej - 19.01.2010
Odpoveď z Národnej banky Slovenska - 17.03.2010