OBSAH

Dňa 24.04.2018 O 10:00 hod., sa na č. dv. 54 prízemia Justičného paláca Krajského súdu v Bratislave, Záhradnícka 10, začne súdne konanie, vedené pod spisovou značkou 28 Cb/2/2002-1169.

V žalobe, ktorá bola podaná pred 18 rokmi bývalý živnostník Dušan Tomko, žaluje VÚB a. s. Bratislava, Mlynské nivy 1, o 50 mil. korún za poškodzovanie obchodného mena a za dlhodobé, ničím nezdôvodnené zásahy v médiách do občianskej cti a dobrej povesti a zároveň žiada, aby sa mu VÚB verejne ospravedlnila. VÚB sa dokázala rôznymi špinavými trikmi vyhýbať súdnym konaniam, takže súd sa vlastne začína až teraz, po 18 rokoch od podania žaloby!!!

Aj keď teraz ide o civilné konanie, nie je vylúčené, že záležitosť sa dostane aj pred trestný senát. VÚB hrozí bankrot a jej papalášom dlhoročné väzenie.

VÚB preukázateľne a dlhodobo nerešpektuje právny stav, ktorý je platný na Slovensku, pričom nerešpektuje najmä:

– ustanovenia Občianskeho a Obchodného zákonníka

– zákona o vedení účtovníctva č. 453/1991 v znení neskorších predpisov

– zákona o bankách č. 21/1992 v znení neskorších predpisov

– ľudské a ústavné práva svojich klientov

– zmluvy o bežnom účte, ktoré uzatvára so svojimi klientmi

– vlastné Obchodné podmienky, ktoré sú neoddeliteľnými časťami zmlúv o bežnom účte

Tieto špinavosti umožňujú VÚB obohacovať sa na úkor svojich klientov a štátnej pokladnici bez právnej príčiny o miliardy korún ročne.

Súdne konanie je verejné, môže prísť každý, kto má záujem. Do súdnej budovy je zakázané nosiť zbrane a ostré predmety a na samotnom konaní sa verejnosť musí správať tak, aby konanie nebolo v žiadnom prípade rušené. Verejnosť srdečne pozývam.

Dušan Tomko

   

 

  TV Naša spot

Rádio Východ príspevok

 

Slobodný vysielač - Bez cenzúry 71 - 2016-11-27 Škandálna VÚB alebo praktiky vo VÚB resp.v našom bankovom sektore…

 
55 Gorila dostala znovu po tlame.  03.03.2014
54 Gorila pred zhumpľovaným senátom Krajského súdu v Bratislave.  24.07.2013
53 Na Slovensku hľadaj za všetkým Gorilu!  22.02.2013
52 Špinavosti šéfredaktorov týždenníku Trend, e -Trend a im podobných.  8.8.2012
51 Nájde sa jeden spravodlivý na Ministerstve ne/spravodlivosti SR? - 30.01.2012
50 Ministerstvo ne/spravodlivosti SR  16.11.2011
49 1. Apríl!
48 Kto je kto?
47 Odvolanie proti triednemu uzneseniu Krajského súdu z 02.08.2010
46 Žiadosť o oslobodenie od súdneho poplatku a pridelenie právneho zástupcu ex offo 07.07.2010

45 Odvolanie proti rozsudku Krajského súdu v Bratislave 2.6.2010

44 Oznámenie Krajskému súdu v Bratislave 8.3.2010
43 Minister financií sa teraz schováva za sukňu riaditeľky kancelárie 4.1.2010
42 Daňové riaditeľstvo SR nepriamo potvrduje "perpetuum mobile" vo VÚB, a.s.! 17.12.2009
41 Minister financií sa schováva za sukňu generálnej riaditeľky 03.12.2009
40 Ako plače pravda v Národnej banke Slovenska 24.11.2009
39 Bude hovoriť Daňové riaditeľstvo SR niekedy pravdu?! 16.11.2009
38 Navrhujem teda súdu, aby po vykonaní dokazovania vydal vo veci tento r o z s u d o k  11.11.2009
37 O pôvode bohatstva (vo VÚB!)
36 Úbohosť zbohatlíkov
35 ...a brácha na mne!
34 Já na bráchu ...
33 Perpetum debile
32 Odpoveď na žiadost o spoluprácu Daňové riaditeľstvo SR 25.05.2009
31 Ministerstvo financií SR požiadalo o spoluprácu z 19.05.2009
30 Perpetuum mobile II. stupňa, Sťažnosť Daňovému riaditeľstvu Slovenskej republiky z 20.04.2009
29 Perpetuum mobile I. stupňa - Sťažnosť na MF SR z 20.04.2009
28 Žumpa 28.03.2009
27 Odpoveď na predvolanie Krajského súdu v Bratislave zo dňa 15.11.2006
26 Doplnenie odvolania zo dňa 07.07.2006
25 Husársky kúsok JUDr. Lotky Brychtovej
24 Návrh na vypočutie svedkov a na zadováženie listín pre potreby tohoto konania
23 Supi sa už zlietajú
22 Major Segeč zametá stopy, prokurátor Chabada sa prizerá
21 Prvý otvorený list Corradovi Passerovi – prezidentovi IntesaBci od r. 2002
20 Tretí list Linovi Benassimu, prezidentovi IntesaBci
19 Príďte! Poradíme, poslúžime!
18 Druhý otvorený list Linovi Benassimu, prezidentovi IntesaBci
17 Prvý otvorený list Linovi Benassimu, prezidentovi IntesaBci
16 Pasca na myši
15 Elegantné riešenie
15 Vyjadrenie sa k nehoráznej žalobe VÚB
14 Zločinecká organizácia VÚB by chcela sto miliónov.
13 Žaloba o oslobodenie platenia daní, úrokov z omeškania platenia daní a pokút za neúplnú daňovú dokumentáciu.
12 Verejná žaloba proti VÚB a.s.
11 Bankárska mafia.
10 Po nás potopa.
09 Čo robiť?
08 Zákon omerty.
07 Špinavé triky VÚB na súdoch.
06 Porušovanie daňových zákonov vo VÚB.
05 Porušovanie zákonov vo VÚB pri prešetrovaní sťažností.
04 Najväčšie nebezpečenstvo, ktoré hrozí majiteľom účtu vo VÚB.
03 Geniálne prešetrenie sťažnosti Ing. Lešom, riaditeľom pobočky Košice-Centrum.
02 Môj vlastný príbeh (vonkoncom nie ojedinelý).
01 Chcete skrachovať?  Zverte svoje peniaze VÚB!